info@payap.ac.th 053 851478

สมัครเข้าอยู่หอพัก


  ขั้นตอนการสมัครหอพัก
  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หอพัก หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ download
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ใบ
  3. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงหอพัก
  ช่องทางการสมัคร
  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หอพัก
  2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตาม ที่อยู่หอพัก 60/3 หมู่ที่ 1 ถ.สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
  3. ส่งใบสมัครทางอีเมล์ dorms.team@gmail.com
  4. หรือสมัครทาง QR code
QR Code สมัครหอพัก

QR Code สมัครหอพัก