info@payap.ac.th 053 851478

อัตราค่าบำรุงห้องพัก

ห้องพัดลม 3 เตียง (ห้องน้ำรวม)

ครุภัณฑ์ ภายในห้องพักประกอบไปด้วย
1. เตียงขนาด 3.5 ฟุต
2. ตู้เสื้อผ้า 3 บาน
3. โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือ
4. พัดลมเพดาน

ห้องพัดลม 2 เตียง (ห้องน้ำรวม)

ครุภัณฑ์ ภายในห้องพักประกอบไปด้วย
1. เตียงขนาด 3.5 ฟุต
2. ตู้เสื้อผ้า 3 บาน
3. โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือ
4. พัดลมเพดาน

ห้องปรับอากาศ 3 เตียง (ห้องน้ำรวม)

ครุภัณฑ์ ภายในห้องพักประกอบไปด้วย
1. เตียงขนาด 3.5 ฟุต
2. ตู้เสื้อผ้า 3 บาน
3. โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือ
4. พัดลมเพดาน
5. เครื่องปรับอากาศ

ห้องปรับอากาศ 2 เตียง(ห้องน้ำในตัว)

ครุภัณฑ์ ภายในห้องพักประกอบไปด้วย
1. เตียงขนาด 3.5 ฟุต
2. ตู้เสื้อผ้า
3. โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือ
4. เครื่องปรับอากาศ

ห้องน้ำรวม