info@payap.ac.th 053 851478

ติดต่อหอพัก

หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา :

หอพักหญิงอัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
60/3 หมู่ที่ 1 ถ.สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130
หมายเลขโทรศัพท์  053-241255 , 053-851478 , 053-851486  ต่อ 4605
อีเมล  dorms.team@gmail.com

หอพักนักศึกษาชายโอเมกา :

หอพักชายโอเมกา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
60/3 หมู่ที่ 1 ถ.สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130
หมายเลขโทรศัพท์  053-241255 , 053-851478 , 053-851486  ต่อ 4612
อีเมล  dorms.team@gmail.com