info@payap.ac.th 053 851478
สำนักงานสาธารณสุข อ.สันกำแพง เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
13/04/2021
0

ในวันที่ 13 เมษายน 2564 ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสันกำแพง ที่เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจาก covid-19 ในหอพักนักศึกษา