info@payap.ac.th 053 851478
การแข่งขันกีฬาหอพักนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยพายัพ ปี2562
19/08/2019
0

การแข่งขันกีฬาหอพัก วันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00-20.00น. ณ สายธารธรรม มหาวิทยลัยพายัพ

หอพักนักศึกษา ฯ ได้พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อจะช่วยให้มีร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ สุขภาพจิตดี อารมณ์ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น มีเนื้อหาที่หนักและมีการสอบในทุกๆเทอม อาจส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเครียดและมีเวลาน้อยในการดูแลตัวเอง เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงหอพักนักศึกษาจึงจัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพขึ้น โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแข่งขันกีฬาได้แก่ การแข่งขันบาสเกตบอล การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันแชร์บอลและการแข่งขันแบดมินตันในเขตหอพักนักศึกษา