info@payap.ac.th 053 851478
การซ้อมแผนระงับและป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565
29/06/2022
0

การซ้อมแผนระงับและป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565

หอพักนักศึกษาจัดกิจกรรมการซ้อมแผนระงับและป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ หอพักหญิงอัลฟา ได้รับเกียรติจากกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่มาให้ความรู้และสาธิตการซ้อมแผนระงับและป้องกันอัคคีภัยให้กับน้องๆนักศึกษา