info@payap.ac.th 053 851478
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2565
29/06/2022
0

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2565

หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษาที่ 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี ได้มากล่าวต้อนรับน้องปี 1 เข้าสู่หอพักอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองด้วยการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่หอพัก รุ่นพี่หอพัก เพื่อสร้างความประทับใจ สร้างมิตรภาพ ในการอยู่ร่วมกันในหอพักอย่างอบอุ่น