info@payap.ac.th 053 851478
โครงการกิจกรรมจิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปีการศึกษา2564
06/09/2021
0

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา และหอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม(USR)ประจำปี 2564

โดยบุคลากร นักศึกษา บริจาคขวดน้ำดื่มพลาสติกใส จำนวน 6000 ขวด เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุดPPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)